UN-gekeurde dozen

Gevaarlijke stoffen moeten UN (United Nations) goedgekeurd verpakt worden. Dit moeten sterke evenals beschermende verpakkingen zijn. Deze keuring vind plaatst onder het toeziend oog van de UN en haar opgestelde keuringsnormen. Elke verpakking dient voorzien te zijn van een opgedrukt UN-keurmerk.

VERPAKKINGSEISEN
A- De verpakking moet sterk en gesloten zijn.
B- De verpakking moet bestand zijn tegen normale vervoershandelingen.
C- De verpakking moet schoon zijn en voorzien van een gevarenetiket.
D- De inhoud mag de verpakking niet aantasten.
E- De verpakking moet zijn voorzien van een 4-cijferig UN-nummer.
F- De verpakking moet een UN-keurmerk hebben.
G-Van iedere UN-verpakking is een keuringsrapport beschikbaar.

Klasse 1:
Ontplofbare stoffen en voorwerpen (bv. munitie en vuurwerk)
Klasse 2:
Samengeperste, vloeibaar gemaakt of onder druk opgeloste gassen (bv. LPG. zuurstof in cilinders)
Klasse 3:
Brandbare vloeistoffen (bv. dieselolie en benzine)
Klasse 4.1:
Brandbare vaste stoffen (bv. zwavel)
Klasse 4.2:
Voor zelfontbranding vatbare stoffen (bv. fosfor)
Klasse 4.3:
Stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen (bv. carbid)
Klasse 5.1:
Stoffen die de verbranding bevorderen (bv. kunstmest)
Klasse 5.2:
Organische stoffen (bv. dibenzoylperoxide)
Klasse 6.1:
Giftige stoffen (landbouwbestrijdingsmiddelen)
Klasse 6.2:
Infectueuze stoffen (bv. vaccins)
Klasse 7:
Radioactieve stoffen (bv. uranium)
Klasse 8:
Bijtende stoffen (bv. zoutzuur. salpeterzuur)
Klasse 9:
Diverse gevaarlijke stoffen (bv. asbest)

Het assortiment van UN goedgekeurde verpakkingen, wat Packaginc. levert voor het verzenden van gevaarlijke goederen, is door de BFSV in Hamburg en TNO in Delft met goed gevolg beproefd. Het volledige assortiment aan UN goedgekeurde verpakkingen is voor alle internationale transportmiddelen toegestaan, volgens: IMDG + GGVS/RM 001, IATA – DRG, RID + GGVE en ADR + GGVS.

Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen plaatsvinden als er wordt voldaan aan de juiste etiketten, verpakking, voorschriften en eisen die zijn opgenomen in het ADR-verdrag