Privacy Statement & Disclaimer

Disclaimer

Packaginc. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Packaginc. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De content is door Packaginc. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Packaginc.aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Packaginc.  is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet daarvoor stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • het aangaan en uitvoeren van leveringsovereenkomsten en/of diensten;
  • activiteiten gericht op de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening, de vergroting van het klantenbestand en verkoop van producten en diensten.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij ons algemene e-mailadres:info@packaginc.nl

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Packaginc. Indien u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via ons algemene e-mailadres:info@packaginc.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Klachtenbehandeling
Voor alle klachten over Packaginc. kunt u ons mailen op ons algemene e-mailadres:info@packaginc.nl